Cách làm hoa hồng xoắn giấy bằng giấy nhún – Handmade Dzung Mac

Với người bắt đầu học cách làm hoa hồng bằng giấy nhún chắc chắn không thể bỏ qua cách làm hoa hồng xoắn giấy. Cách làm hoa hồng xoắn giấy tương đối đơn giản và cũng là những bước cơ bản để luện cho đôi tay bạn trở nên mềm dẻo, thuần thục với những độc tác khó hơn của các sản phẩm handmade